Houvast

Psychologiepraktijk Berdieke Soete

Systeemgericht werken


Als mensen maken wij allemaal deel uit van verschillende sociale systemen, dat wil zeggen mensen die we kennen en een relatie mee hebben. Sommige relaties zijn oppervlakkig (bijvoorbeeld collega’s, medestudenten, leerkrachten, etc.), andere relaties zijn intiemer (bijvoorbeeld partner, kinderen, ouders, etc.).

Binnen al deze sociale systemen worden we als mensen beïnvloed en beïnvloeden we ook anderen. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in deze interacties. Het is net tijdens dit interactieproces dat er problemen kunnen ontstaan.

In systeemgericht werken worden problemen altijd bekeken tegen de achtergrond van onze interacties met anderen. Er wordt ook bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.