Houvast

Psychologiepraktijk Berdieke Soete

Werken met kinderen


Vanaf september 2021 start ik met de vierjarige therapie-opleiding “Psychoanalytische Therapie met Kinderen & Jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” aan de Universiteit Gent. Met deze opleiding specialiseer ik me in het werken met kinderen.

Kinderen kunnen worstelen met allerlei moeilijkheden: een naaste verliezen, een scheiding van ouders, hoogbegaafdheid, emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met hun zelfbeeld, eetproblematieken, depressieve gevoelens, eenzaamheid, verdriet, slaapproblemen, gameverslaving, schoolproblemen, …

Het is voor kinderen vaak moeilijk om deze moeilijkheden te benoemen en een plaats te geven. In onze therapiesessies leer ik hen om hun gevoelens en hun verdriet te benoemen en een plek te geven. Dit doen we via gesprekken maar ook via creatievere therapievormen die aansluiten bij de leefwereld van het kind.

In een eerste gesprek komen de ouders mee en bekijken we samen waar de moeilijkheden zitten en wat de verwachtingen zijn (zowel voor het kind als voor de ouders). Daarna volgen er gesprekken met het kind alleen. Gedurende het traject zijn er regelmatig overlegmomenten met de ouders.

Op woensdagnamiddag en vrijdag reserveer ik ruimte in mijn agenda voor trajecten met kinderen.


Ik wens een afspraak